Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Beginning with the left handle: Pinch the left handle of the controller to introduce an opening. Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
  • Beginning with the left handle:

  • Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.

  • Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.

  • Pull down on the plier to crack open the casing.

  • Repeat these steps for the right handle.

Comenzando por el mango izquierdo:

Pellizca el mango izquierdo del controlador para introducir la herramienta de apertura.

Introduce una herramienta de apertura de plástico en la brecha y deslízalo hacia arriba por el controlador.

Tira hacia abajo la herramienta para abrir la cubierta.

Repite estos pasos para el mango derecho.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.