Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.
  • Using the Phillips #00 Screwdriver, remove the four 6.0 mm screws securing the rear cover to the controller.

  • Do not forcefully loosen the screws, as it will amount to permanent damage of the threads, making removal impossible.

使用Phillips #00 螺丝刀移除四颗6.0mm固定后面板的螺丝。

切勿使用强力来松开螺丝,否则会造成螺纹的永久性损坏,从而导致无法拆卸手柄。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.