Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.
  • Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

从插座中使用塑料打开工具来轻轻地撬起光线感应传感器插头。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.