Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.
  • Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

プラスチック製開口ツールを使って、ソケットから環境光センサーコネクタを慎重に持ち上げて外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.