Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.
  • Use a plastic opening tool to remove the ambient light sensor connector from its socket by gently prying upward.

Verwende ein Kunststofföffnungswerkzeug, um den Verbinder des Umgebungslichtsensors aus seinem Sockel zu entfernen, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.