Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4 vertalen

Stap 4
Swivel the speaker downwards and toward the left of the phone to free the upper tab from underneath the logic board. Slide the speaker up and to the right to free the left-hand tab from under the home button cable connector. Remove the speaker from the iPhone.
  • Swivel the speaker downwards and toward the left of the phone to free the upper tab from underneath the logic board.

  • Slide the speaker up and to the right to free the left-hand tab from under the home button cable connector.

  • Remove the speaker from the iPhone.

スピーカーを下向きに回し、本体左側へ動かしながら、ロジックボード底から上部タブを外します。

ホームボタンケーブルコネクターの下から左側タブを外すためスピーカーを少し上に上げてから右側へスライドします。

iPhoneからスピーカーを取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.