Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 15 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
The inverter is an extremely thin circuit board that is very delicate and easily cracked. Take care when handling.
  • The inverter is an extremely thin circuit board that is very delicate and easily cracked. Take care when handling.

  • Using the pointed end of a spudger, lift the display inverter out of the clutch cover.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.