Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the battery from your iPhone.
  • Remove the battery from your iPhone.

  • If one, or both, of the adhesive strips tears, and you are unable to retrieve it with a set of tweezers, do not pry the battery out of the phone. Continue on to the next steps to safely remove your battery.

将电池从手机中移出

如果一个或两个粘合带撕裂,并且您无法用镊子找到,请勿将电池从手机中撬出。 继续下一步安全取出电池。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.