Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the battery from your iPhone.
  • Remove the battery from your iPhone.

  • If one, or both, of the adhesive strips tears, and you are unable to retrieve it with a set of tweezers, do not pry the battery out of the phone. Continue on to the next steps to safely remove your battery.

iPhoneからバッテリーを取り出します。

接着ストリップの一方あるいは両方が裂けてしまい、ピンセットを使ってストリップを取り出すことができない場合、電話本体からバッテリーをこじ開けて取り出さないでください。バッテリーを安全に取り出すために次の手順に進んでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.