Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the battery from your iPhone.
  • Remove the battery from your iPhone.

  • If one, or both, of the adhesive strips tears, and you are unable to retrieve it with a set of tweezers, do not pry the battery out of the phone. Continue on to the next steps to safely remove your battery.

Quita la batería de tu iPhone.

Si una o las dos tiras adhesivas se rompe, y no eres capaz de recuperarla con unas pinzas, no hagas palanca con la batería para sacarla del teléfono. Sigue con el siguiente paso para quitar sin peligro la batería.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.