Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Lift the IO board up from the IO shield from the end with the AC plug. Do not attempt to completely separate the IO board from the IO shield, as there are still two cables connecting the two components.
  • Lift the IO board up from the IO shield from the end with the AC plug.

  • Do not attempt to completely separate the IO board from the IO shield, as there are still two cables connecting the two components.

Hebe das IO Board am Ende mit dem Stromanschluss von der IO Abschirmung ab.

Versuche noch nicht, das IO Board ganz von der IO Abschirmung abzulösen, die beiden Teile sind immer noch mit zwei Kabeln verbunden.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.