Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T7 captive screws in the fan cable bracket.
  • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T7 captive screws in the fan cable bracket.

  • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.

Mentre tieni fermo il gruppo della ventola con una mano, svita le due viti Torx T7 sulla staffa del cavo della ventola.

Queste viti sono incastrate nel Mac Pro. Non cercare di rimuoverle dal tuo computer.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.