Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T7 captive screws in the fan cable bracket.
  • While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T7 captive screws in the fan cable bracket.

  • These screws are captive in the Mac Pro. Do not try to remove these screws from your Mac Pro.

Halte die Lüftereinheit mit einer Hand fest und löse die zwei T7 nicht verlierbaren Schrauben in der Halterung des Lüfterkabels.

Diese Schrauben sind nicht-verlierbar und verbleiben daher im Mac Pro. Versuche nicht, die Schrauben aus deinem Mac Pro zu entfernen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.