Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 13 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side. Tilt the assembly up away from the IO board.
  • The fan assembly is attached to the rest of the computer by two cables on the IO board side.

  • Tilt the assembly up away from the IO board.

  • Do not try to remove the fan assembly yet, as it is still attached by two cables.

ファンアセンブリは、IO ボード側の2つのケーブルによってコンピューターの残り部分に装着されています。

アセンブリをIOボードから若干斜めにします。

ファンアセンブリを完全に外さないでください。2本のケーブルで繋がったままです。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.