Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6 vertalen

Stap 6
In this step you will be transferring the smart cover magnets to the NEW front panel assembly. Use a pair of tweezers to carefully place the upper left smart cover magnet in place. Repeat the procedure with the bottom left smart cover magnet.
  • In this step you will be transferring the smart cover magnets to the NEW front panel assembly.

  • Use a pair of tweezers to carefully place the upper left smart cover magnet in place.

  • Repeat the procedure with the bottom left smart cover magnet.

  • If necessary, use the edge of a plastic opening tool to flatten the piece of tape adhered to the bottom left smart cover magnet.

この手順ではスマートカバーマグネットを新しいパネルアセンブリに移します。

ピンセットの先端を使って、丁寧に上部左側のスマートカバーマグネットを定位置に配置します。

スマートカバーマグネットの下部左側の部分でも同じ作業を繰り返します。

必要に応じてプラスチック製開封ツールの先端を使って、左側スマートカバーマグネット下部に貼るテープがまっすぐ平らにようにしてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.