Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16 vertalen

Stap 16
Remove the front panel assembly from the rear case.
Separating front panel assembly and rear case
  • Remove the front panel assembly from the rear case.

Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.