Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector. Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector.

  • Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.

プラスチック開口ツールや指の爪を使って、正面カメラとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。

コネクターのみに接触してください。ロジックボードのソケットには触れないでください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.