Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector. Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.
Disconnecting the front panel assembly cables
  • Use a plastic opening tool or a fingernail to disconnect the front-facing camera and sensor cable connector.

  • Be sure to only pry up on the connector, and not on the socket on the logic board.

Usa uno strumento di apertura in plastica oppure un'unghia per staccare il connettore della fotocamera anteriore e del cavo sensore.

Accertati di far leva soltanto sul connettore e non sul suo zoccolo sulla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.