Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable on the back of the logic board. Remove the logic board from the iPhone.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable on the back of the logic board.

  • Remove the logic board from the iPhone.

Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Antennenkabel auf der Rückseite des Logic Boards zu lösen.

Entferne das Logic Board vom iPhone.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.