Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use a spudger to pry the Lightning connector cable up from its socket on the logic board. Fold the Lightning connector cable out of the way of the logic board. Fold the Lightning connector cable out of the way of the logic board.
  • Use a spudger to pry the Lightning connector cable up from its socket on the logic board.

  • Fold the Lightning connector cable out of the way of the logic board.

Usa una levetta per sollevare il cavo del connettore Lighting dalla sua basetta sulla scheda logica.

Piega il cavo del connettore Lightning per non farlo interferire con la scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.