Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 4
Continue to pry each tab up, taking care not to break the tabs.
  • Continue to pry each tab up, taking care not to break the tabs.

  • If disaster strikes and a tab is broken, the outer casing can still be put back on assuming the majority of the tabs are still intact.

Continuez à forcer chaque onglet, en prenant soin de ne pas casser les onglets.

Si une catastrophe survient et qu'un onglet est cassé, l'enveloppe extérieure peut toujours être remise en supposant que la majorité des onglets sont encore intacts.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.