Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Remove the back panel by pulling away with one hand and the front secured in the other hand.
  • Remove the back panel by pulling away with one hand and the front secured in the other hand.

  • Beware of right and left triggers, the right and left panels, and the power switch falling off as the back panel is removed.

Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.

Achte auf den rechten und den linken Auslöser, die rechte und linke Abdeckung und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.