Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Remove the gray On/Off Switch by pulling up and away from the unit. Replace with another switch if necessary. Remove the gray On/Off Switch by pulling up and away from the unit. Replace with another switch if necessary.
  • Remove the gray On/Off Switch by pulling up and away from the unit. Replace with another switch if necessary.

Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.