Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case. With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.
  • With one hand, gently slide the top left end of the motherboard up and out of the front case.

  • With your other hand, pull out the EMI shield until the tab comes out of the front case.

  • Once the tab is pulled out from the bottom, slide the EMI shield down and out of the device.

用一只手轻轻滑动主板使其左上端与设备前面板分离。

用另一只手将电磁防护板拔出来,直到其卡扣从设备前面板上取下来。

一旦卡扣从底部脱离,就将电磁防护板往下滑动以取下来。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.