Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.
  • If present, remove the pieces of clear tape securing the ambient temperature sensor cable and the left speaker cable to the rear case.

環境温度センサケーブルと左側のスピーカーケーブルをリアケースに固定しているクリアテープがあれば、剥がします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.