Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 21
Finally, disconnect the digitizer cable connector. Finally, disconnect the digitizer cable connector.
  • Finally, disconnect the digitizer cable connector.

最後に、デジタライザーケーブルコネクターの接続を外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.