Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 20
Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step. Disconnect the LCD cable connector.
  • Make sure the battery is disconnected before you disconnect or reconnect the cable in this step.

  • Disconnect the LCD cable connector.

  • When reassembling your phone, the LCD cable may pop off the connector. This can result in white lines or a blank screen when powering your phone back on. If that happens, simply reconnect the cable and power cycle your phone. The best way to power cycle your phone is to disconnect and reconnect the battery.

在进行此步骤前,分离电池。

在支持前面板的同时,分离液晶电线连接器。

当重新组装你的手机的时候,液晶电线可能会从连接器弹下来。这会造成重启手机时屏幕出现白线或黑屏。如果发生此情况,简单地重新连接这根电线,并重启手机。最好的重启手机的方式就是分离和重装电池。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.