Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
Use the tip of a spudger to pry the home button cable connector up out of its socket. Be sure you're separating the cable connector from its socket, and not prying the entire socket up. The socket is on its own glued-down cable that can be pried up if you aren't careful.
Disconnecting the home button cable connector
  • Use the tip of a spudger to pry the home button cable connector up out of its socket.

  • Be sure you're separating the cable connector from its socket, and not prying the entire socket up. The socket is on its own glued-down cable that can be pried up if you aren't careful.

スパッジャーの先端を使って、ソケットからホームボタンケーブルコネクタの接続を外します。

ソケットからケーブルコネクターのみ外します。ソケット全体に接触しないでください。ソケットは接着剤で固定されたケーブル上に搭載されているため、慎重に扱わなければソケット自体を破損してしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.