Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
Removing the Pentalobe screws
  • Before you proceed, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.9 mm Pentalobe screws from either side of Lightning connector.

在继续操作之前,请将iPhone电池的电量降至25%以下。 如果不小心刺破带电的锂离子电池会发生火灾和/或爆炸。

开始拆卸之前请关闭你的iPhone。

把两个3.9 毫米的五角螺丝从 Lightning 接口的两侧卸下。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.