Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board. Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.

使用平头撬棒小心地把电池接口从逻辑板的槽内撬出来。

注意,只是撬出电池接口,而不是撬出逻辑主板上的槽口。如果你撬出了槽口,你可能会损坏接口甚至损坏主板上的其他元件。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.