Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 32 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.

接着移除iPhone金属电池接口挡片。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.