Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17
Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko. Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi. Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.
  • Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

  • Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

  • Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.