Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Heat the left and top edges with hairdryer for one minute. Move hairdryer back and forth to evenly heat up surface.
  • Heat the left and top edges with hairdryer for one minute.

  • Move hairdryer back and forth to evenly heat up surface.

  • Caution: directly heating the screen can melt or distort the screen.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.