Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector reversed from the current orientation so the fans will not run at full speed.
  • Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector reversed from the current orientation so the fans will not run at full speed.

  • Disconnect the thermal sensor by pulling its connector away from the side of the hard drive.

  • During reassembly, be sure that the thermal sensor connector is connected to set of pins closest to the SATA connectors. If the fans spin at full speed, reverse the connector's position.

在移除温度传感器线缆时请记住线缆顺序。 记住顺序对重新安装来说是十分重要的事情,正确安装,风扇就不会全速运转。

将线缆从硬盘上拔出,来断开温度传感器线缆。

在重新组装时,确保温度传感器插头已连接到最靠近SATA连接器的一组引脚。如果风扇全速运转,请尝试翻转插头位置。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.