Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 24 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.

  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable.

在逻辑板上的插座中断开LCD热传感器线缆。

如果在您重新组装电脑后风扇一直全速运行,请检查此连接线或硬盘驱动器的热敏传感器线缆。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.