Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 24 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.

  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable.

ロジックボード上のソケットからLCDサーマルセンサケーブルのコネクタを外します。

作業完了後に、ファンがフルスピードで回転している場合は、この接続またはハードドライブのサーマルセンサーケーブルを点検してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.