Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 81 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Before beginning, unplug your iMac and lay it on a soft surface as shown. Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.
  • Before beginning, unplug your iMac and lay it on a soft surface as shown.

  • Stick a suction cup near each of the two top corners of the glass panel.

  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.

  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent.

在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。

在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。

要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。

如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.