Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 19
Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.
  • Carefully lift the logic board assembly from the left side and work it out of the upper case, minding the port side that may get caught during removal.

  • Do not entirely remove the logic board yet!

ロジックボードアセンブリの左側をゆっくりと持ち上げて、上部ケースから慎重に取り出してください。取り出す作業中、ポート側に絡まないようご注意ください。

まだ、ロジックボードを完全に取り出さないでください!

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.