Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 18
Remove the following screws:
  • Remove the following screws:

  • Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.

  • Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.

  • Do not remove the logic board yet! There are components on the underside of the logic board attached to the the upper case that must first be disconnected.

次のネジを取り出します。

ロジックボードを上部ケースに固定している3.3 mm T6 トルクスネジー7本

DC-Inボードを上部ケースに固定している8mm T6トルクスネジー2本

まだボードを取り出さないでください!ロジックボードの下に装着されたままのコネクターがあります。まずこれらの接続を外さなければなりません。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.