Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 18
Remove the following screws:
  • Remove the following screws:

  • Seven 3.3 mm T6 Torx screws securing the logic board to the upper case.

  • Two 8 mm T6 Torx screws securing the DC-In board to the upper case.

  • Do not remove the logic board yet! There are components on the underside of the logic board attached to the the upper case that must first be disconnected.

Entferne folgende Schrauben:

Sieben 3,3 mm Torx T6 Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.

Zwei 8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Platine der Gleichspannungsversorgung am oberen Gehäuse befestigt ist.

Entferne das Logic Board noch nicht! An der Unterseite des Logic Boards befinden sich noch Komponenten, die mit dem oberen Gehäuse verbunden sind, und zuerst noch abgetrennt werden müssen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.