Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 6 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up off the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive cable connector up off the logic board.

スパッジャーの平面側を使って、ロジックボードから光学ドライブケーブルコネクタを持ち上げます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.