Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
This step is only required if you have an anti-glare display. Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.
  • This step is only required if you have an anti-glare display.

  • Remove the two 8 mm Phillips screws securing the Bluetooth/camera cable retainer to the upper case.

  • One of the screws may remain captive in the Bluetooth/camera cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.

  • Lift the Bluetooth board/cable retainer assembly out of the upper case.

この手順は、防眩ディスプレイ搭載モデルにのみ必要です。

Bluetooth /カメラケーブルリテイナーを上部ケースに固定している、8 mmプラスネジを2本外します。

ネジの一つはBluetooth /カメラケーブルのアースループ内に固定されています。ディスプレイを交換する場合は、このネジを新しいユニットに移植してください。

Bluetoothボード/ケーブルリテイナーアセンブリを上部ケースから持ち上げて、取り出します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.