Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 7
Carefully peel the AirPort/Bluetooth cable from its channel within the rear speaker assembly. Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth cable up off the rear speaker.
  • Carefully peel the AirPort/Bluetooth cable from its channel within the rear speaker assembly.

  • Use the flat end of a spudger to pry the AirPort/Bluetooth cable up off the rear speaker.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.