Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
In the following steps you will be releasing the clips holding the phone's cases together. However, the back case is also secured with an adhesive pad. After separating the clips you will use an iOpener to allow the case to fully open. Do not attempt to fully open the phone before loosening the adhesive. Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers near the SIM card slot. Slide the plastic opening tool along the seam toward the upper corner.
  • In the following steps you will be releasing the clips holding the phone's cases together. However, the back case is also secured with an adhesive pad. After separating the clips you will use an iOpener to allow the case to fully open. Do not attempt to fully open the phone before loosening the adhesive.

  • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers near the SIM card slot.

  • Slide the plastic opening tool along the seam toward the upper corner.

次の手順では、デバイスのケースを固定しているクリップを解放します。 ただし、リアケースはクリップに加えて接着パッドでも固定されています。 クリップを分離した後、iOpenerで接着剤を温めてケースを完全に開いてください。 接着剤を温めずにデバイスを開口しないでください

SIMカードスロット近くのフロントカバーとリアカバー間のシームに、プラスチック製の開口ツールを挿入します。

プラスチックの開口ツールをシームに沿って上部コーナーに向けてスライドさせます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.