Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 4
Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board. Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the front edge of the Air.
  • Disconnect the I/O board by pulling the power cable away from its socket on the logic board.

  • Pull the cable parallel to the face of the logic board toward the front edge of the Air.

ロジックボード上のソケットから電源ケーブルを引き抜いて、I/Oボードの接続を外します。

Airの正面端に向けて、ロジックボードの表面と並行にケーブルを引きます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.