Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

スパッジャーの先端を使って、ファンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを注意深く跳ね上げます。

ソケットではなく、蝶番で動く固定フラップのみを跳ね上げているか確認してください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.