Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up off the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the optical drive connector up off the logic board.

Utilizzare l'estremità piatta di un inseritore per rimuovere il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.