Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly. At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.
  • Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly.

  • At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.

继续滑动开启工具在手机的顶部,最后市中框离开显示组件。

检查一遍周围,确定所有边缘都已被撬棒打开。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.