Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 5
Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly. At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.
  • Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly.

  • At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.

開口ツールをデバイス本体上部周辺でスライドさせながらクリップの残りを外し、ディスプレイアセンブリからミッドフレームを外します。

この時点で、再びプラスチックの開口ツールをデバイスの全周辺に沿ってスライドさせます。プラスチックのクリップを全て外したか確認します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.