Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Remove the nine 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.
  • Remove the nine 4.0 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the display assembly.

ディスプレイアセンブリに留められたミッドフレームから 4.0 mm #00プラスネジを9本外します。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.